© Dr. F.W. Schmidt

WELKOM

Welkom op deze website over de geschiedenis van Hasselt. U treft er alle artikelen aan die vanaf 2000 zijn verschenen onder de naam Histovisie. Inmiddels zijn er bijna tachtig nieuwsbrieven gepubliceerd. In meer dan 160 pagina's wordt de geschiedenis van deze stad beschreven.  Bent u op zoek naar achtergrondinfomatie dan kunt u gebruik maken van de Historische Bibliografie van Hasselt. Alle relevante literatuur over Hasselt is hierin opgenomen. De bibliografie bevat meer dan 1.000 verwijzingen naar boeken en artikelen. Het fotoboek met Foto’s en Memo’s maakt het mogelijk aan de hand van foto’s en bijbehorende teksten een ‘wandeling’ te maken door oud Hasselt.
Nieuwe artikelen
Nieuws Op 28 december 2019 is het boek over baron Van Dedem, de aanlegger van de Dedemsvaart verschenen. Meer weten: klik hier Uitgever: Historische Vereniging Avereest. Donderdag 7 februari 2019 NPO 2: Verborgen verleden. Hierin stond acteur Fedja van Huêt centraal. Op zoek naar zijn voorouders bezocht hij Hasselt. Bij zijn zoektocht heb ik hem mogen helpen.. Zie ook: Artikelen 18.4 [Een patriottengezin].
In november 2021 is Historisch Hasselt verschenen. Auteur en samensteller Frits Schmidt. Al eerder dit jaar vedrscheen het ook door hem samengestelde en geschreven album: Historisch Dronten. Zie hiervoor: www.geschiedschrijvingdronten.nl
Overijsselse Historische Bijdragen 2021 Themanummer: Overijsselaars buiten de landsgrenzen. Beeckman en Beeckman Auteur: Frits Schmidt Gebroeders Beeckman. De in Hasselt geboren Andries werd als schilder bekend. Hij vertrok naar de Oost en zijn broer Willem trok naar de West. Willem heeft in de stad New York zijn sporen achtergelaten. Overijsselse Historische Bijdragen 2022 Een artikel over twee patriottische diplomaten
2021 Hieronymus Vogellius Nieuwe gegevens over deze predikant zijn verwerkt in een speciaal aan hem gewijd artikel. Berbice 2 Een vervolg op een eerdere artikel. Nu met nieuwe feiten. Twee achterneven gegijzeld Een vervolg op de artikelen in de nummers 7.3 en 20.3 2020 Uit Steenwijk gevlucht In 1582 wordt Steenwijk door de Spanjaarden veroverd. Een aantal vooraanstaande burgers vluchtte naar Hasselt. Hoe verging het hen. Hasselt in Friese handen? Eind zestiende eeuw was de ontevredenheid van Hasselt over het gewest Overijssel zodanig, dat de stad toenadering tot Friesland zocht. Dit tot groot ongenoegen van Maurits.